SPORT NAM W DUSZY GRA

„Sport nam w duszy gra” – projekt był realizowany w okresie 15 styczeń-15 grudzień 2016 r. i był współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.