VIII SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW SALEZJAŃSKIEJ ORGANIZACJI SPORTOWEJ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

W dniu 23 marca w Warszawie odbyło się VIII Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Członków Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej. Jak sama nazwa wskazuje na posiedzeniu zostały wybrane władze na kolejną kadencję. Nasze stowarzyszenie reprezentowali prezes Dariusz Ułanowicz – dotychczasowy członek Zarządu Krajowego, wiceprezes ks. Michał Chorąży oraz członek zarządu SALOS Suwałki Zbigniew Wisiecki.

Niezmiernie miło nam poinformować , że prezes Dariusz Ułanowicz został wybrany do Zarządu Krajowego na kolejną kadencję. Serdecznie gratulujemy – widać , że prezes cieszy się nie tylko zaufaniem na naszym lokalnym „podwórku” ale także na arenie ogólnopolskiej.

To nie koniec dobrych informacji. Tego samego dnia odbyło się Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Inspektorialnego Salezjańskiej Organizacji Sportowej Inspektorii Warszawskiej. Tutaj nasz prezes został wybrany wiceprezesem Zarządu , natomiast Zbigniew Wisiecki został przewodniczącym Komisji Rewizyjnej a ksiądz Michał Chorąży jej wiceprzewodniczącym.

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy !!!