KONFERENCJA NAUKOWA „KULTURA FIZYCZNA A ETOS”

14 grudnia odbyła się doroczna konferencja naukowa organizowana przez Salezjańską Organizację Sportową SALOS RP oraz Akademię Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Tegoroczna edycja nosiła tytuł „Kultura fizyczna a etos”. Konferencję swoim Patronatem Honorowym objął ks. Tadeusz Rozmus SDB Radca Generalny Regionu Europa Środkowo-Północna Towarzystwa Salezjańskiego w Rzymie, a w komitecie honorowym zasiedli :

• Bp dr Marian Florczyk – Delegat Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Sportowców

• Andrzej Kraśnicki – Prezes Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego

• Radosław Piesiewicz – Prezes Zarządu Polskiego Związku Koszykówki

• Zbigniew Boniek – Prezes Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej

• Ks. Roman Jachimowicz SDB – Inspektor Salezjanów w Pile

• Ks. dr Tadeusz Jarecki SDB – Inspektor Salezjanów w Warszawie

• Jacek Kasprzyk – Prezes Zarządu Polskiego Związku Piłki Siatkowej

• Ks. Marcin Kaznowski SDB – Wikariusz, p.o. inspektora Salezjanów w Krakowie

• Ks. Jarosław Pizoń SDB – Inspektor Salezjanów we Wrocławiu

• S. Lidia Strzelczyk FMA – Inspektorka Salezjanek w Warszawie

• S. dr Anna Świątek FMA – Inspektorka Salezjanek we Wrocławiu

Celem Sympozjum było ukazanie wielowymiarowych i wielokierunkowych związków występujących między kulturą fizyczną a etosem. Ukazanie zagadnienia z perspektywy nauk humanistycznych i społecznych, z pozycji różnych założeń teoretycznych i metodologicznych, ale także dyscyplinarnych, w tym filozofii, teologii, socjologii, antropologii kulturowej, psychologii, pedagogiki, prawa i historii. Podczas Sympozjum miała uroczystość wręczenia medali 100-lecia Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Odznaczenia otrzymały następujące osoby:

ks. Tadeusz Rozmus – radca regionalny Europy Północno – Środkowej

ks. Zbigniew Kras – kapelan Prezydenta RP

ks. Tadeusz Jarecki – inspektor inspektorii warszawskiej

prof. Zbigniew Dziubiński – prezes SALOS RP

ks. Edward Pleń – krajowy duszpasterz sportowców

Dorota Kacperska – sekretarz generalny SALOS RP

S. Maria Kapczyńska – viceprezes SALOS RP

ks. Ireneusz Macioł – prezes SI Kraków

Dariusz Ułanowicz – prezes SL Suwałki

Medale wręczył viceprezes PKOL Mieczysław Nowicki. Z okazji Jubileuszy Salezjańska Organizacja Sportowa RP przekazaa listy gratulacyjne następującym Jubilatom:

Polskiemu Komitetowi Olimpijskiemu z okazji 100 – lecia

Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej z okazji 100 – lecia

Inspektorii Warszawskiej Salezjanów z okazji 100 – lecia

Akademii Wychowani Fizycznego w Warszawie z okazji 90-lecia

Listy gratulacyjne wręczyli: Prezes SALOS RP Z.Dziubiński i Viceprezesi SALOS RP S. M.Kapczyńska i ks. E.Pleń.

Po konferencji odbyło się spotkanie wigilijno-opłatkowe. Po przeczytaniu Słowa Bożego przez ks.Inspektora Tadeusza Jareckiego oficjalne życzenia wszystkim zgromadzonym przekazali ks. Tadeusz Rozmus oraz prof. dr hab. Zbigniew Dziubiński Prezes Salezjańskiej Organizacji Sportowej RP, Kierownik Katedry Nauk Humanistycznych i Społecznych AWF Warszawa.

Nasze stowarzyszenie na tym pięknym wydarzeniu reprezentowali : prezes Dariusz Ułanowicz, członek zarządu Zbigniew Wisiecki, trener Adam Niewulis oraz nasze przeurocze siatkarki. Cieszymy się również z nawiązania współpracy z Fundacją Pierre’a de Coubertin w Polsce na czele z doktorem Kajetanem Hądzelkiem. Pan doktor bywał często w Suwałkach – był prodziekanem Wydziału Pedagogicznego Wyższej Szkoły Suwalsko-Mazurskiej w Suwałkach oraz wiceprezesem PKOL. Jest również honorowym prezesem Polskiego Związku Piłki Koszykowej.