ZIMA NA SPORTOWO C.D.

Mimo braku zimy za oknami my nadal w ruchu. Nasi najmłodsi sportowcy uczestniczyli w zajęciach ruchowych na terenie Movement Arena w Suwałkach.

Projekt finansowany przez Ministerstwo Sportu.