ZIMA NA SPORTOWO c.d.

Tym razem zajęcia na lodowisku.

Projekt finansowany przez Ministerstwo Sportu, któremu dziękujemy za wsparcie.