Rada Młodych

Rada Młodych została utworzona na prośbę Prezesa Zarządu SL SALOS w Suwałkach. Jest to ciało doradcze, głos młodych ludzi w życiu Salezjańskiej Organizacji Sportowej SL SALOS w Suwałkach. Radę Młodych, reprezentują osoby będące członkami Stowarzyszenia, które chcą wnieść swój dar serca oraz wkład osobowy na rzecz naszej organizacji sportowej. Działania Rady Młodych przy Prezesie Zarządu SL Salos w Suwałkach, polegają przede wszystkim na włączeniu młodzieży w procesy podejmowania decyzji, które dotyczą młodych oraz ich otoczenia. Rada zajmuje się realizacją projektów oraz organizowaniem zaplanowanych działań, które sami zaproponowali (po wcześniejszym zatwierdzeniu przez Prezesa i Zarząd SL SALOS Suwałki). Pragniemy, aby każdy młody człowiek znalazł swoją przestrzeń / obszar w którym się spełni, poszerzy swoje horyzonty i wzmocni obszar wolontariatu w służbie drugiemu człowiekowi.

SALOS to więcej niż sport, to RODZINA.