Zarząd

Obecny zarząd Stowarzyszenia Lokalnego Salezjańskiej Organizacji Sportowej SALOS w Suwałkach:

Dariusz Ułanowicz – prezes Zarządu

Michał Dariusz Paruch – wiceprezes Zarządu

ks. Aleksander Mastalerz – wiceprezes Zarządu

Bartłomiej Kropiwnicki – skarbnik

Magdalena Stempska – członek Zarządu

Andrzej Turowski – członek Zarządu

Zbigniew Wisiecki – członek Zarządu

Aneta Walendykiewicz – członek Zarządu

 

 

Poczet Prezesów SL SALOS Suwałki:

ANDRZEJ TUROWSKI
1993-2003
STANISŁAW ZABOROWSKI 2003-2006
MIROSŁAW HARTUNG
2006-2011
DARIUSZ UŁANOWICZ
2011-DO CHWILI OBECNEJ