ERASMUS + SPORT

25 marca br. Komisja rekrutacyjna wybrała 10 uczestników projektu. Do udziału w przedsięwzięciu, zgłosiło się 14 osób, spośród których wyłoniono osoby, które będą korzystać z mobilności zagranicznej w postaci job shadowing we Włoszech, a poznane metody pracy wdrażać w pracy trenerskiej. 

Wyniki prac Komisji dostępne są w biurze prezesa Zarządu – pana Dariusza Ułanowicza.