Zadania/ Projekty

Aktywny sport – mój czas wolny

DOFINANSOWANIE ZADANIA PUBLICZNEGO ZE ŚRODKÓW MIASTA SUWAŁKI.

Projekt realizowany od 01 marca do 14 grudnia 2021 r.      

kwota dotacji : 30 000,00 całkowity koszt zadania 36 500,00