Zadania/ Projekty

Aktywność fizyczna bez granic

Nazwa zadania: UPOWSZECHNIANIE SPORTU W ŚRODOWISKU WIEJSKIM;

DOFINANSOWANIE ZADANIA PUBLICZNEGO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMU „SPORT DLA WSZYSTKICH”.

Projekt realizowany od 04 stycznia do 28 grudnia 2021 r.

kwota dotacji : 12 000,00 całkowity koszt zadania 13 500,00

Gimnastyka – Wyginam śmiało ciało

Nazwa zadania:  ZAJĘCIA SPORTOWE Z ELEMENTAMI GIMNASTYKI KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNEJ;  DOFINANSOWANIE ZAJĘĆ ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA UCZNIÓW.

Projekt realizowany od 1 lutego 2021 do 8 grudnia 2021 roku

kwota dotacji : 30 000,00 całkowity koszt zadania 37 500,00

Zima – biały sport dla każdego

Nazwa zadania: ZAJĘCIA SPORTOWE UKIERUNKOWANE NA UPOWSZECHNIANIE SPORTÓW ZIMOWYCH; DOFINANSOWANIE ZAJĘĆ ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA UCZNIÓW.

Projekt realizowany od 15 lutego 2021 r. do 8 grudnia 2021 r.

kwota dotacji : 26 000,00 całkowity koszt zadania 32 500,00

Aktywny sport – mój czas wolny

DOFINANSOWANIE ZADANIA PUBLICZNEGO ZE ŚRODKÓW MIASTA SUWAŁKI.

Projekt realizowany od 01 marca do 14 grudnia 2021 r.      

kwota dotacji : 30 000,00 całkowity koszt zadania 36 500,00